Pro oči to nejlepší

16.04.2010 11:31

Pro oči to nejlepší...

Čerstvé ovoce a zelenina obsahují velký počet výživných látek rostlinného původu. Tyto užitečné složky mohou hrát důležitou roli v prevenci mnoha známých a rozšířených onemocnění např. nádorových, kardiovaskulárních a očních.

 

Oči jsou ve velké míře vystaveny nebezpečnému účinku okolí (ultrafialovému záření aj.), díky tomu jsou značně poškozovány volnými radikály.

Jejich účinkům se můžeme bránit pomocí přípravků s antioxidačními vlastnostmi. Karotenoidy, které můžeme najít v zelenině a v ovoci, jsou účinnými antioxidanty. Do početné rodiny karotenoidů patří: betakarotén, lutein, likopin, alfa-karotén, zeaxantin.

Rostliny obsahující betakarotén obsahují také lutein, a to v 2 až 4 krát větším množství. Tento karotenoid je velice důležitým antioxidantem. V havajském institutu pro výzkum rakoviny dokázali, že lutein zabraňuje nejúčinněji peroxidaci tuků, která je značná jak v krevním séru, tak v očích. Lutein, jako mnohostranný likvidátor volných radikálů, hraje klíčovou roli v antioxidační ochraně.
Při výzkumu luteinu se zjistilo, že se zvláštním způsobem váže na oči.

Po vstupu do organismu a po vstřebávání se lutein hromadí ve dvou oblastech očí: v tzv. žlutém bodě na sítnici a v oční čočce. V žlutém bodě oční sítnice mohou nastat cévní změny v důsledku působení volných radikálů, které mohou vést k degeneraci žlutého bodu, užití 6 mg luteinu denně snižuje počet výskytu degenerace o 43%.

Oční čočka je část oka, která nejvíce podléhá onemocněním. Oční čočka je složena z 98% bílkovin. Volné radikály poškozují tyto proteiny a způsobují jejich agregaci a vysušení. Je to základ šedého zákalu, který je důvodem 50% slepot ve starším věku.
Vývoj šedého zákalu ovlivňuje řada faktorů- silné sluneční světlo, UV záření, kouření.

Některá chronická onemocnění, jako je cukrovka, mohou taktéž zvýšit riziko vzniku šedého zákalu.

Naštěstí existuje účinná prevence, která je založena na účincích antioxidačních látek. Kombinovaná antioxidační ochrana je schopna snížit riziko až na třetinu. Výzkum jednoznačně prokázal, že konzumace špenátu, bohatého na lutein, je mnohem účinnější, než konzumace jiné zeleniny s obsahem jiných karotenoidů.
Lutein je potravinovým doplňkem, pomocí kterého můžeme mnoho vykonat pro ochranu svých očí. Důležitost této ochrany uzná každý, jelikož funkce očí je důležitá v každém stadiu života a pro všechny činnosti.

Vynikající antioxidační působení luteinu se osvědčí nejen v případě očí, ale i v ochraně jiných orgánů a v procesech látkové přeměny. Z toho důvodu ho může užívat s úspěchem každý, kdo očekává jiný blahodárný účinek antioxidantů (například prevence kardiovaskulárních onemocnění, prevence nádorových onemocnění).

 

autor: P. Šácha